تبلیغات
مطالب سایت رندوم - دانلود مجموعه درایورهای ویندوز XP به روز شده به تاریخ ۱۸.۰۳.۲۰۱۱

دانلود مجموعه درایورهای ویندوز XP به روز شده به تاریخ ۱۸.۰۳.۲۰۱۱

دوشنبه 1 فروردین 1390  07:36 ق.ظ

http://dl2.alborzdownload.com/user2/01/picture/12/12-28/Windows-XP-Drivers.jpg

Windows-XP-Drivers

کامل ترین و جدیدترین درایورهای Windows XP در دو نسخه x32/x64.

لیست درایور ها و آخرین تغییرات :


Changes in drivers for Windows XP
- Updated Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.14.2.11.1 on v.14.4.0.3 – x32/x64
- Updated the Intel Management Engine Interface Driver v.7.0.2.1164 for v.7.0.3.1144 – x32/64
- Updated Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.15.8.1 to v.16.0-x32/x64
- Updated JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.25.4 on v.6.0.26.6 – x32/x64
- Updated Realtek Ethernet Windows XP Driver v.5.778.1208 on v.5.782.0120 – x32/x64
- Updated Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.5.1680.4.0307 on v.6.1682.0.1222 – x32/x64
- Updated Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.1092.2.1021 on v.1093.1.1208 – x32/x64
- Updated Realtek (RTS 5121, 5101, 5111, 5116 Card Reader) – v.6.1.7600.30123 on v.6.1.7600.30127 – x32/x64
- Updated Realtek HD Audio Driver R2.56 to R2.57 – x32/x64

Composition Drivers for Windows XP
- Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows XP Driver analog-device hd v.6.10.1.7270 – x32/x64
- Analog Devices SoundMAX AC’۹۷ v.5.12.01.5410 – x32/x64
- Realtek HD Audio Driver R2.57 — x32/x64
- Realtek AC97 Audio Driver v4.06 — x32/x64
- Realtek HDMI Audio Driver R2.39 – x32/x64
- C-Media CM-102 Driver v.5.12.8.2118 — x32/x64
- C-Media CM106 v.2131-2111 — x32/x64
- C-Media CM6501 v.6.12.8.2151 — x32/x64
- C-Media CM8738 v.8.17.34— x32/x64
- C-Media CM8768 v.8.17.33— x32/x64
- C-Media CM8770 v.8.17.33— x32/x64
- C-Media CM8787 v.8.17.47— x32/x64
- C-Media CM8788 v.6.12.8.1772 — x32/x64
- C-Media CMI9880L Driver v.5.12.01.0008 — x32
- C-Media CMI9880L Driver v.5.12.1.9 — x64
- Conexant Hermosa HD Audio Windows XP Driver v.4.36.6.0 — x32/x64
- Conexant HD Audio Driver v.3.73.0.50 – x32/x64
- Conexant Cocoa II HD Audio Driver v.3.80.0.51 — x32/x64
- SigmaTel Audio STAC92xx Driver v.6.10.6207.2 — x32/x64
- VIA HD Audio Driver v.6.0.01.9100d — x32/x64 * AMD/ATI Catalyst 11.1 Desktop WHQL x32
- AMD/ATI Catalyst 11.1 Desktop WHQL x64
- AMD/ATI Catalyst 9.3 Notebook WHQL x32
- Intel Graphics Driver (945G,945GZ,946GZ,G965,Q965,Q963,G33,G35,Q33,Q35,G31,945GC,945GM,945GME,945GMS,940GML,GM965,GME965,GLE960) – v.14.38.3 – x32/x64
- Intel Graphics Driver (B43,G41,G43,G45,Q43,Q45,GL40,GM45,GS45,GS40) – v.14.42.8 — x32/x64
- Nvidia 266.58 Desktop WHQL — x32
- Nvidia 266.58 Desktop WHQL — x64
- Nvidia 266.58 Notebook WHQL– x32
- Nvidia 266.58 Notebook WHQL– x64
- VIA CN896 VIA Chrome9™, P4M900 VIA Chrome9™, VN896 VIA Chrome9™ HC v.20.50.01a — x32/x64
- VIA VX800 VIA Chrome9™ HC, VX820/UT VIA Chrome9™ HC v.20.12.01a — x32/x64
- VIA VX855 VIA Chrome9™ HCM, VX875 VIA Chrome9™ HCM v.24.10.01q — x32/x64
- SiS Video Driver UniVGA v.3.93 — x32/x64 * Intel Chipset Driver v.9.2.0.1021 — x32/x64
- Intel AMT/MEI/HECI Driver v.7.0.2.1164 — x32/x64
- Intel Management Engine Interface Driver v.7.0.3.1144 — x32/64
- NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.45 — x32
- NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.45 — x64
- VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a — x32/x64 [LAN (Сеть)]
- Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) v.1.0.0.49 — x32/x64
- Atheros (AR813x,AR815x) Driver v.1.0.0.41 – x32/x64
- Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) v.2.4.7.14 — x32/x64
- Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.14.4.0.3 — x32/x64
- Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.16.0 — x32/x64
- JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.26.6 — x32/x64
- Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.30.1.3 — x32/x64
- Realtek Ethernet Windows XP Driver v.5.782.0120 — x32/x64
- VIA Rhine Ethernet Driver/win7 v1.12a – x32/x64 [Card Reader]
- Alcor Micro Card Reader Driver v.1.0.0 — x32/x64
- JMicron JMB38x Driver v.1.00.56 — x32/x64
- O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933,OZ711E0,OZ711EC1,OZ711E1,OZ711E2,OZ711M1,OZ711M2,OZ711M3) – v.3.19.1 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5121, 5101, 5111, 5116 Card Reader) v.6.1.7600.30127 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5158 Card Reader) v.6.0.6000.83 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5159 Card Reader) v.6.0.6000.20136 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5208 Card Reader) v.6.1.7600.00071 –x32/x64
- Realtek ( RTS 5139 Card Reader) v.6.1.7600.10001 — x32/x64
- Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.14.00.05 — x32/x64 * Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver – v.9.1.0.323 — x32/x64
- Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver v.5.100.9.142— x32/x64
- Intel Wi-Fi Windows XP Driver v.14.0.0.112 — x32/x64
- Intel Wi-Fi Windows XP Driver v.14.0.0.113 — x64
- Realtek RTL8187S, RTL8191SE Wireless LAN v.6.9110 – x32/x64
- Realtek RTL8180, RTL8185 Wireless LAN v 6.1122.1016. – x32/x64
- Realtek RTL8187B Wireless LAN v.6.1163.62.1182 – x32/x64
- Realtek RTL8187L Wireless LAN v.5.1313 – x32/x64
- Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.6.1682.0.1222 – x32/x64
- Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.1093.1.1208 – x32/x64
- Realtek RTL8192CE, RTL8191CE, RTL8188CE Driver v.1005.12.0105 — x32/64
- Realtek RTL81xxSU, RTL8712 Driver v.1084.44.1104 — x32/x64
- Realtek RTL8188CU, RTL8192CU Driver v.1012.0.1231 — x32/x64

.

 

 

حجم برنامه:۱۷۱۸  مگابایت

دانلود :بخش اول-بخش دوم-بخش سوم -بخش چهارم

پسورد فایل فشرده : www.alborzdownload.com

منبع :www.AlborzDownload.com

 منبع:
http://www.alborzdownload.com