تبلیغات
مطالب سایت رندوم - دانلود مجموعه درایورهای ویندوز ۷ به روز شده به تاریخ ۱۸.۰۳.۲۰۱۱

دانلود مجموعه درایورهای ویندوز ۷ به روز شده به تاریخ ۱۸.۰۳.۲۰۱۱

دوشنبه 1 فروردین 1390  07:37 ق.ظ

http://dl2.alborzdownload.com/user2/01/picture/12/12-28/Drivers-for-Windows-7-&-XP.jpg

Drivers-for-Windows-7-&-XP

کامل ترین و جدیدترین درایورهای Windows 7 در دو نسخه x32/x64.

لیست درایور ها و آخرین تغییرات :


Changes in drivers for Windows 7
- Updated Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.14.2.11.1 on v.14.4.0.4-x32/x64
- Updated the Intel Graphics Media Accelerator v.15.21.2 on v.15.21.8 – x32
- Updated the Intel Graphics Media Accelerator v.15.21.2 on v.15.21.8 – x64
- Updated the Intel Management Engine Interface Driver v.7.0.2.1164 for v.7.0.3.1144 – x32/x64
- Updated Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.15.8.1 to v.16.0 – x32/x64
- Updated Intel Wi-Fi Windows 7 Driver v.14.0.1.1 on v.14.0.2.2 – x32/x64
- Updated JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.25.4 on v.6.0.26.6 – x32/x64
- Updated Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.2000.4.0201.2010 on v.6.2002.0.1222-x32/x64
- Updated Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.2017.1.0628 on v.2019.2.1217 – x32/x64
- Updated Realtek (RTS 5121, 5101, 5111, 5116 Card Reader) – v.6.1.7600.30123 on v.6.1.7600.30127 – x32/x64
- Updated Realtek HD Audio Driver R2.56 to R2.57 – x32/x64

Composition Drivers for Windows 7
- Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows 7 Driver analog-device hd v.6.10.1.6610 – x32/x64
- Realtek HD Audio Driver R2.57 — x32/x64
- Realtek AC97 Audio Driver PG537 — x32/x64
- Realtek HDMI Audio Driver R2.55 – x32/x64
- C-Media CM-102 Driver v.6.12.8.2131 — x32/x64
- C-Media CM106 v.2131-2111 — x32/x64
- C-Media CM6501 v.6.12.8.2151 — x32/x64
- C-Media CM8738 v.7.12.8.1740— x32/x64
- C-Media CM8768 v.8.17.37— x32/x64
- C-Media CM8770 v.8.17.37— x32/x64
- C-Media CM8787 v.8.17.72— x32/x64
- C-Media CM8788 v.6.12.8.1773 — x32/x64
- Conexant Hermosa HD Audio Windows 7 Driver v.4.98.9.0 — x32/x64
- Conexant Cocoa II HD Audio Vista7 Driver v.4.121.0.50 – x32/x64
- Conexant Pebble HD Audio Vista7 Driver v.4.111.0.60 – x32/x64
- VIA HD Audio Driver v.6.0.01.9100d — x32/x64
- SigmaTel HD Audio v.6.10.6207.2 – x32/x64 * AMD/ATI Catalyst 11.1 Desktop WHQL x32
- AMD/ATI Catalyst 11.1 Desktop WHQL x64
- AMD/ATI Catalyst 11.1 Mobility WHQL x32/x64
- Intel Graphics Media Accelerator v.15.21.8 –x32
- Intel Graphics Media Accelerator v.15.21.8 –x64
- Nvidia 266.58 Notebook WHQL – x32
- Nvidia 266.58 Notebook WHQL – x64
- Nvidia 266.58 Desktop WHQL – x32
- Nvidia 266.58 Desktop WHQL – x64
- VIA CN896 VIA Chrome9™, P4M900 VIA Chrome9™, VN896 VIA Chrome9™ HC v.24.10.04i — x32/x64
- VIA VX800 VIA Chrome9™ HC, VX820/UT VIA Chrome9™ HC v.24.10.04k — x32/x64
- VIA VX855 VIA Chrome9™ HCM, VX875 VIA Chrome9™ HCM v.24.10.04j — x32/x64
- SiS Video Driver UniVGA v.5.29 — x32/x64 * Intel Chipset Driver v.9.2.0.1021 — x32/x64
- Intel AMT/MEI/HECI Driver v.7.00.02.1164 — x32/x64
- Intel Management Engine Interface Driver v.7.0.3.1144 — x32/x64
- NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.51 x32
- NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.51 x64
- VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a — x32/x64 [LAN (Сеть)]
- Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) v.1.0.0.49 — x32/x64
- Atheros (AR813x/AR815x) v.1.0.0.41 — x32/x64
- Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) v.2.4.7.29 — x32/x64
- Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.14.4.0.4 — x32/x64
- Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.16.0 — x32/x64
- JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.26.6 — x32/x64
- Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.30.1.3 — x32/x64
- Realtek Ethernet Windows 7 Driver v.7.037.1229 — x32/x64
- VIA Rhine Ethernet Driver/win7 v1.12a – x32/x64 [Card Reader]
- Alcor Micro Card Reader Driver v.1.15.54 — x32/x64
- JMicron JMB38x Driver v.1.00.56 — x32/x64
- O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933,OZ711E0,OZ711EC1,OZ711E1,OZ711E2,OZ711M1,OZ711M2,OZ711M3) – v.3.19.1 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5121, 5101, 5111, 5116 Card Reader) v.6.1.7600.30127 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5158 Card Reader) v.6.0.6000.20136 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5208 Card Reader) v.6.1.7600.00071 — x32/x64
- Realtek ( RTS 5139 Card Reader) v.6.1.7600.10001 — x32/x64
- Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.14.00.05 — x32/x64
- Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver v.9.2.0.206 — x32/x64
- Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver v.5.100.249.2 — x32/x64
- Intel Wi-Fi Windows 7 Driver v.14.0.2.2 — x32/x64
- Realtek RTL8187S, RTL8191SE Wireless LAN v.6.9110 — x32/x64
- Realtek RTL8180, RTL8185 Wireless LAN – v.6.1122.1016.2009 — x32/x64
- Realtek RTL8187B Wireless LAN – v.62.1182.1163 — x32/x64
- Realtek RTL8187L Wireless LAN – v.6.1316 — x32/x64
- Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.6.2002.0.1222 — x32/x64
- Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.2019.2.1217 — x32/x64
- Realtek RTL8192U Windows 7 Driver v.6.1372 — x32/x64
- Realtek RTL8192CE, RTL8191CE, RTL8188CE Driver v.1005.12.0105 — x32/x64
- Realtek RTL8188CURTL8192CU Driver v.1012.0.1231 — x32/x64

 

 

 

حجم برنامه: ۱۷۱۸ مگابایت

دانلود :بخش اول-بخش دوم-بخش سوم -بخش چهارم

پسورد فایل فشرده : www.alborzdownload.com

منبع :www.AlborzDownload.com

 منبع:
http://www.alborzdownload.com