تبلیغات
مطالب سایت رندوم - موسيقي سنتي آمريكاي لاتين 2

موسيقي سنتي آمريكاي لاتين 2

دوشنبه 5 مهر 1389  04:44 ق.ظ

música andina
موسيقي آندي

این نوع موسیقی در آمریکای جنوبی می باشد.که به آن موسیقی آندی (música andina) می گویند و متعلق به سرخ پوستان بومي آمریکای جنوبی است که با فلوت نواخته می شود.بعد از فتح این سرزمین توسط اسپانیایی ها وهمجواری آنها با سرخ پوستان،فلوت سرخپوستی با گیتار اسپانیایی در هم آمیخته و سبك زیبایی را به وجود آورده است.

چند آهنگ بدون كلام و با كلام از (Jach'a Mallku) آهنگ ساز و خواننده بوليويايي و گروه viento de los andes از كشور اكوادور در ادامه مطلب

چند آهنگ بدون كلام و با كلام از (Jach'a Mallku) آهنگ ساز و خواننده بوليويايي

آتش كوه هاي آند Jach'a Mallku - fuego de los andes
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Jach%27a_Mallku_-_fuego_de%20los_andes.mp3

برگ پاييزي Jach'a Mallku - hoja de otoño
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Jach%27a_Mallku_-_hoja_de_otono.mp3

پيش از مردن Jach'a Mallku - antes de morir
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Jach%27a_Mallku_-_antes_de_morir.mp3

سرخپوستان شاد Jach'a Mallku - morenos alegres
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Jach%27a_Mallku_-_morenos_alegres.mp3

لاپاز زيبا Jach'a Mallku - linda La Paz
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Jach%27a_Mallku_-_linda_la_paz.mp3

به عشق تو Jach'a Mallku - por tu amor
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Jach%27a_Mallku_-_por_tu_amor.mp3

گروه viento de los andes از كشور اكوادور

گريه كنان رفت viento de los andes - llorando se fué
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_llorando_se_fue.mp3

سرزمين دور viento de los andes - pueblo lejano
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_pueblo_lejano.mp3

غروب viento de los andes - atardecer
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_atardecer.mp3

بادهاي جنوبي viento de los andes - vientos del sur
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_vientos_del_sur.mp3

غربت viento de los andes - nostalgia
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_nostalgia.mp3

گيتار من viento de los andes - mi guitarra
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_mi_guitarra.mp3

برقص سياه viento de los andes -baila negra
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_baila_negra.mp3

viento de los andes - silver current
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_silver_current.mp3

viento de los andes - imbaburena
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/viento_de_los_andes_-_imbaburena.mp3
از آند تا اقيانوس آرام de los andes al pácifico
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/de_los_andes_al_pacifico.mp3

طوفان alma andina - tempestad
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/alma_andina_-_tempestad.mp3

allpa kallpa - imbaburenita
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/allpa_kallpa_-_imbaburenita.mp3


منیع : guitarraviva . blogspot . com