تبلیغات
مطالب سایت رندوم - خوانندگان معروف اسپانیا

خوانندگان معروف اسپانیا

دوشنبه 5 مهر 1389  04:44 ق.ظ

دانلود آهنگ هایی از خوانندگان معروف اسپانیا


ماری چامبا ئو chambao

کم کم chambao - pokito a poko
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/chambao_-_Pokito_a_Poko.mp3

کاغذهای خیس chambao - papeles mojados
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Chambao_-_Papeles%20mojados.mp3
خولیو ایگلسیاس julio iglesias

اسب پیر julio iglesias - caballo biejo
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/julio_iglesias_-_caballo_viejo.MP3

ناتالي Julio glesias - nathalie
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/Julio_glesias_Nathalie.mp3

باکالائو julio iglesias - el bacalao
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/julio_iglesias_-_el_bacalao.MP3

julio iglesias - milonga

http://files.myopera.com/guitarraviva/files/julio-iglesias-milonga(guitarraviva.blogspot.com).MP3


خوآن مانوئل سررات joan manuel serrat

مدیترانه joan manuel serrat - mediterraneo
http://files.myopera.com/guitarraviva/files/joan_manuel_serrat_-_mediterraneo.MP3
منیع : guitarraviva . blogspot . com